Puunosto

Ostamme leimikot suoraan maanomistajilta pysty- ja hankintakaupalla ympäri vuoden sekä valtakirjakaupalla Metsähoitoyhdistyksen kautta.

Puukauppamuodot:

• Hankintakauppa on yleisesti käytetty kauppatapa puukaupassa. Tällöin myyjä hakkaa ja kuljettaa puut tienvarteen.

• Pystykaupassa ostaja ostaa leimikkoon hakkuuoikeuden. Ostaja kaataa ja kuljettaa puut. Tämä vaihtoehto on myyjälle vaivattomampi.

Olemme kiinnostuneita ensiharvennuksista päätehakkuisiin.

Energiapuuksi käy kaikki puhdas (ei kiviä/hiekkaa) puuaines.


Ennen kuin toimit, ota meihin yhteyttä!