HAKE

Haketus tapahtuu pääsääntöisesti terminaalissa siihen sopivalla kalustolla asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim. huomioimalla hakkeen lastukoko.

Hakkeen tuottaminen energiatarpeeksi on yrityksemme pääasiallinen toimiala.

Näin saadaan hyödynnettyä myös sellainen puuaines, mikä ei täytä polttopuun laatuvaatimuksia.

Hakkeen raaka-aine tehdään pääasiallisesti konetyönä ja osittain metsurityönä kohteesta riippuen.

Valtaosa tuottamastamme hakkeesta toimitetaan Polvijärven kunnan käyttöön ja osa kahteen yrityksen omistuksessa oleviin lämpölaitoksiin.

Koneellisesti kuivattua haketta toimitetaan tällä hetkellä CHP-laitoksen käyttöön sekä maatilakohteisiin.

Hake käy hyvin myös puiden ja pensaiden ympärille.